TALLINNA
LENNUJAAMA
RAHVUSVAHELINE
KONVERENTSI- JA MESSIKESKUS

Teeme Eestisse 2018. aastaks Põhjala regiooni kaasaegseima, arhitektuuriliselt paindliku ja ainulaadse, majanduslikult ökonoomse konverentsi- ja messikeskuse.

Keskuse loomine suurendab Eestit külastavate ärituristide arvu, toob seeläbi Eestisse keerukaid välisinvesteeringuid ja kõrgepalgalisi töökohti ning panustab lennuühenduste arengusse. Eesmärk on muuta Eesti rahvusvaheliste võrgustike kohtumispaigaks ja suurendada meie tuntust ning liidrirolli maailmas.

Lennujaama konverentsi- ja messikeskuse rajamine loob piirkonda aastaks 2025 kuni 30 000 tarka töökohta, hoiab noored ja andekad Eestis ning loob eeldusi teistes riikides elavate eestimaalaste kojutulekuks.

Uus Põhjala

THE NEW NORDIC
Puutumata loodus
Digitaalselt suur ühiskond
Tulevikuideede kohtumispaik
Rahvusvahelise ettevõtluse kasvulava

TEEKONDTEETÄHISED EESTILE UUE PÕHJALA KUVANDI LOOMISEKS

SOCHI OLÜMPIA 2014

Rahvusvärvid, etnilised mustrid, uudsed materjalid ja tehnoloogiad – teeme Uue Põhjala kontseptsiooniga algust.

MILANO 2015 MAAILMANÄITUS

Uue Põhjala kontseptsiooni esimene rahvusvaheline tutvustus World Expo’l Itaalias – Feeding the Planet. Energy for Life.

RIO OLÜMPIA 2016

Tutvustame Eestist kui puhta ja terve maailma eeskõnelejat – Uue Põhjala arvamusliidrit Brasiilias.

EESTI RAHVA MUUSEUM 2017

Avame ERMi uue maja ning seome Uue Põhjala kontseptsiooni Eestimaa mineviku, oleviku ja tulevikuga.

EESTI 2018 - EESTI 100

Eesti on Euroopa Liidu eesistuja ja Tallinn Rohepealinn. Avame FLEXI ja muudame Eesti rahvusvaheliste debattide ning äri koduks.

EESTI 2020+

Teeme Linnahallist Uue Põhjala ooperimaja ja Tallinna mereväravast Põhjamaade kultuurimeka

LENNU- JAAMA PIIRKOND 2018

Teeme kõik selleks, et saada põhjala piirkonna rahvusvahelise ettevõtluse keskuseks.

EESMÄRK

Rajame Eestisse aastaks 2018 Põhjala regiooni kaasaegseima konverentsi- ja messikeskuse, mille eesmärk on suurendada Eestit külastavate ärituristide arvu ja luua Eesti teadlastele, avamusliidritele, ettevõtjatele ning riigijuhtidele võimalus korraldada Eestis rahvusvahelisi sündmusi. Anname seeläbi olulise panuse lennuühenduste, ettevõtluse ja majanduse arengusse.

Selleks, et tuua Eestisse välisfirmade arenduskeskusi ja peakortereid – keerukaid välisinvesteeringuid ja tasuvaid töökohti – peab meid väisama oluliselt enam ärituriste, konverentsi- ning messikülastajaid.

Pealinnade võrdluses on Tallinna turisminäitajad suhteliselt head – 6,5 turisti elaniku kohta, olles Helsingi ja Stockholmi vahepeal. Samas ärituristide osakaalult ööbimisega turistide koguarvust on meil vahe kaks korda – kui Helsingis on neid 45% ja Stockholmis 46%, siis Tallinnas 25%. Nõnda arvutades on linnade suuruse erinevust arvestades Tallinnas puudu ca 800 000 ärituristi ööbimist aastas.

Tallinna Ülemiste piirkond on suurima potentsiaaliga rahvusvahelise ettevõtluse piirkond Eestis, mille arengut rahvusvaheline konverentsi- ja messikeskus oluliselt kiirendab.

Eesmärk – ärituristide osakaalu suurendamine

Helsingi

45%

Stockholm

46%

Tallinn

25%

Eesti võimalus

Ärgitame rahvusvahelist ettevõtlust ja anname Eesti ning Tallinna majandusele uue hoo lennujaama messi- ja konverentsikeskusega.

Maailmas toimub aastas ca 12 000 konverentsi, millest 56% Euroopas. Tallinnal on lühemas perspektiivis potentsiaali tuua neist Eestisse ca 100, pikemas ca 1 000 konverentsi. Lisaks rahvusvahelistele konverentsidele ja tippsündmustele, on ekspertide sõnul Eestil võimalik saada Baltikumi messikeskuseks, juhul kui rajada selleks logistiliselt hästi ligipääsetavasse kohta kaasaegne ning multifunktsionaalne messikeskus.

Sobiva keskuse puudumise tõttu oleme alates 2009.a ilma jäänud ca 15 miljoni euro väärtuses konverentsidest. Eestis puudub koht, kus korraldada enam kui 350 inimesega paralleelsete sessioonidega foorumeid, konverentse jm sarnase iseloomuga sündmusi. On mõned monosaalid, nt Nokia Kontserdimaja, kuid neis puuduvad ruumid erineva suurusega paralleeltegevuseks – seminarid, väljapanekud, banketid, toitlustamine, messid jne. Spetsiaalses konverentsi- ja messikeskuses on selliseid kõrvalruume vahemikus 25-40, lisaks messihallid jms.

 • 40 maailma TOP konverentsiturismi linnas on olemas spetsiaalne keskus
 • 41% konverentsidest kasutab selleks spetsiaalset keskust (mitte hotelli vms)
 • Poolte maailma konverentsidega toimub samaaegselt ka mess

MAJANDUSLIK MÕJU

Otsene panus aastas

 • 400 uut töökohta
 • 15 miljonit € täiendavat tulu majandusse
 • 20 000 – 30 000 lisanduvat rahvusvahelist ärituristi ja klienti turismiatraktsioonidele
 • 90 000 – 135 000 täiendavat ööbimist hotellides

Kaudne mõju

 • 6-7x algne investeering majandusse
 • Lisanduvad lennuühendused
 • Paranev lennutihedus
 • Lisanduvad välisinvesteeringud ja tasuvad töökohad piirkonnas

MAJANDUSLIK MÕJUTOOME TURISMIATRAKTSIOONIDELE MAKSUJÕULISI KLIENTE

Lottemaa

Teletorn

Lennusadam

Vanalinn

Asukoht

Loodava konverentsi- ja messikeskuse maksimaalne majanduslik mõju avardub selle paiknemises Tallinna suurima potentsiaaliga rahvusvahelise äri linnakus.

ASUKOHT

Tallinna vajab kasvukeskusi. Lennujaama piirkond on üks kahest Eesti rahvusvahelisest väravast ja Tallinna regiooni geograafiline keskpunkt. Sellel on eeldusi saada linna rahvusvahelise äritegemise südameks. Selleks on vaja piirkonda terviklikult arendada – sisulisi argumente ja erinevate üksitegevuste vahel sünergiat luua.

Ülemiste Targa Äri Linnas töötab täna ca 9 000 inimest. Raudtee, Tartu maantee ja lennujaamaga piirneval alal on potentsiaali enam kui 20 000 targaks töökohaks.

Piirkond on koduks eEstonia Demokeskusele, Tallinn European School’ile, loodavale MIT Enterprise Forum Estonia’le ja Eesti suurimale kaubanduskeskusele. Tulemas on lennujaama trammiliin ja Rail Baltica terminal. Rahvusvahelise konverentsi- ja messikeskuse rajamine on hädavajalik, et selle ainulaadse Eesti piirkonna panust töökohtade loomisesse ja majanduskasvu maksimeerida.

ASUKOHTTALLINNA RAHVUSVAHELISE ÄRI SÜDA

ÜLEMISTE CITY

Euroopa Kool

Demokeskus

Rahvusvaheline ettevõtlus

Tark linn

TRANSPORT

Rahvusvaheline konverentsi- ja messikeskus vajab väga head logistilist ligipääsetavust. Ülemiste piirkond on erinevaid transpordiviise arvestades parim asukoht – kolme maantee sõlmpunkt, ligipääsetavus põhi-lõuna ja ida-lääs suundadest, raudteeterminal, linnasisene ja üleriigiline bussiühendus, loodav lennujaama trammiliin ja Lennart Meri rahvusvaheline lennujaam. Viimane on võtmetähtsusega, kuna 78% konverentsituristidest saabub Tallinnasse lennukiga.

Olulised on parkimisvõimalused – piirkonnas on lisaks konverentsi- ja messikeskuse parkimismajale ca 5 000 parkimiskohta, mis võimaldavad lahendada parkimisväljakutsed ka kõige suuremate sündmuste puhul.

TRANSPORTPARIM ASUKOHT TALLINNA TRANSPORDISÕLMES

Lennuliiklus

Rong

Tramm

Buss

Maanteetransport

Liiklusskeem

Vaated

FLEXI 360 on arhitektuurselt ainulaadne Tallinna panoraamvaatega keskus, mis ühendab dünaamiliseks kohtumspaigaks kokku neli rahvusvaheliselt olulist tulevikuteemat – tehnoloogia, ettevõtluse, looduse ja lennunduse.

VAATED & KESKKOND

Konverentsi- ja messikeskus ühendab kohtumispaigana dünaamiliseks tervikuks rahvusvahelise tehnoloogia- ja ärilinnaku, lennujaama, tulevikuteemad ja -debatid. Sellest Tallinna kõrgest kohast avarduvad vaated linnpanoraamile, Ülemise järvele ja seda ümbritsevale loodusele, lennukitele ja lennuradadele, Targa Äri linna ainulaadsele arhitektuurile.

Tänu Ülemiste järvele ja loodusele selle ümber, on lennujaama piirkond vaatamata transpordiühendustele üks puhtama õhuga piirkondi Tallinnas. Tehnoloogiliselt kaasaegne ja ökonoomne, looduselähedust rõhutav ning Eesti lugu esitlev keskus on edumeelne teetähis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Samuti suurepärane maamärk Tallinnale – Euroopa Rohelisele Pealinnale 2018.

Ülemiste
tervislik ärikeskkond

VAATEDKÕRGE ASUKOHT AVARDAB PERSPEKTIIVI JA TÕSTAB AMBITSIOONIKUST

Ülemiste järv

Lennujaam

Kesklinn

Vanalinn

Roheline linn

Ideede kohtumispaik

FUNKTSIO- NAALSUS

FLEXI 360 ühendab Tallinna lennuvärava üheks ruumiliselt terviklikuks ja funktsionaalselt kokkutöötavaks majandusarengu keskuseks.

FUNKTSIONAALSUS

Paindlik ja piirkonnaga integreeritud ruumilahendus
Arhitektuuriliselt ja tehnoloogiliselt paindlik ning optimaalne ruumiprogramm tagab majandusliku efektiivsuse.
IN A FLEXI WORLDEVERYTHING IS POSSIBLE!

Keskuse edukus sõltub mitmetest asjaoludest, sh:

 • Ruumiline pindlikkus eritüübilisteks sündmusteks; hübriidsündmuste osakaal maailmas kasvab ja pooltel konverentsidel on juures mess
 • Majanduslik ja funktsionaalne integreeritusest ümbritseva taristu, hoonestiku ning ökosüsteemiga (transport, äri, kaubandus, loodus)
 • Arhitektuurne omanäolisus ja lugu
 • Hoone tehnoloogiline kaasaegsus ja ökonoomsus
 • Sesoonsete riskide minimeerimine
 • Hotelli(-de) olemasolu ja lähedus
 • VIP külaliste turvalisus ja transport
 • Läbimõeldud liikluskoormus, sh messe teenindav transport, parkimine, minimaalne tänavate sulgemine ja koormus ümbruskonnale

KONTAKT

ICC TALLINN
Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Eesti
info@flexi360.eu • www.flexi360.eu
+372 517 8111

Projekti meeskond

Ott Pärna – Juhatuse liige, tegevjuht
Aare Paloots – Juhatuse liige
Anu Vunk – Projekti assistent
Margit Aule – Arhitekt
Mae Köömnemägi – Arhitekt
Jaakko Matsalu – Disainer
Taavi Toots – Finantsekspert

Nõukoda

Erki Urva – Lennundus- ja tehnoloogiaekspert, haridusjuht
Heldur Meerits – Ettevõtja ja investor
Rain Laane – Rahvusvahelise infotehnoloogiafirma juht
Sonny Aswani – Välisinvestor ja Eesti aukonsul Singapuris
Ülo Pärnits – Ettevõtja
Toomas Aak – Ehitusekspert
Ülar Mark – Arhitektuuriekspert
Mait Palts – Ettevõtjate eestkõneleja
Mae Hansen – Finantssektori rahvusvahelistumise juht
Eva Truuverk – Rahvusvahelise vabakonna ekspert
Margus Maidla – Teadusvaldkondade populariseerija
Rein Loik – Tallinna Lennujaama juht
Toomas Tamsar – Tööandjate juht ja konverentsiekspert
Feliks Mägus – Hotellifirma juht ja ekspert
Siim Sukles – Spordijuht
Riina Roosipuu – Tallinna Teletorni juht
Ivar Siimar – Äriinglite eestkõneleja
Katrin Kuldma – Moe- ja disainiettevõtja
Aare Tammemäe – FinanceEstonia juhatuse esimees